Algemene Verordening Gegevensbescherming

Privacy Awareness

In 2018 zijn er 20.881 datalekken gemeld bij de AP. In 63% van de gevallen betreft het datalek het versturen of afgeven van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger.

Neem contact op
vertex

Privacy awareness

Privacy awareness, oftewel privacybewustzijn, is een van de belangrijkste onderdelen van gegevensbescherming. De meeste datalekken ontstaan door menselijke fouten. In de afbeelding hieronder is te zien welk type datalekken het meeste voorkomen.

Een datalek kan grote gevolgen hebben voor een organisatie, zowel imagoafbreuk als directe financiële gevolgen zoals boetes en schadevergoedingen. Goed voorgelichte werknemers kunnen deze zaken voorkomen. Zij zijn de genen die het privacybeleid uitvoeren. Daarom is het belangrijk om energie te steken in het creëren van meer privacy awareness. Maar hoe doe je dat op een doelgerichte en leuke manier, waardoor de boodschap daarwerkelijk tussen de oren van de medewerkers blijft hangen?

Convy helpt u graag bij het vinden en uitvoeren van een oplossing op maat. Er wordt hierbij rekening gehouden met de op de organisatie betrekking hebbende privacy issues en met de bedrijfscultuur. De mogelijkheden zijn zeer divers, denk hierbij aan workshops, focusgroepen en trainingen.

Contact met Convy

 

 

Doelgericht

Convy verhoogd de privacy awareness onder werknemers doelgericht, door privacy issues te behandelen welke van toepassing zijn op uw organisatie.
 

Bedrijfscultuur

Convy verhoogd de privacy awareness, doormiddel van een oplossing afgestemd op uw bedrijfscultuur. Hierdoor komt de boodschap goed over.

Leuk

Convy verhoogd de privacy awareness, door privacy issues op een creatieve en leuke manier te behandelen. Wij gebruiken hiervoor begrijpelijke en herkenbare situaties.

"Daniel en Murad van Convy zijn jonge enthousiaste ondernemers die weten waarover ze praten. Convy heeft ons bedrijf bijzonder professioneel doorgelicht t.a.v. de AVG. De werkwijze werd op een duidelijke en toegankelijke manier uitgelegd. De bevindingen inclusief overzichtelijke actielijst ontvingen wij snel na het gesprek dat wij gevoerd hebben. De samenwerking met Convy is ons gewoon erg goed bevallen en wij zullen in de toekomst waar nodig zeker gebruik blijven maken van de diensten van Convy. "

Peter Elbers Teamleider Job Coach Connect BV