Algemene Verordening Gegevensbescherming

FG-as-a-service

De IIAP schat dat er door de AVG 75.000+ organisaties verplicht zijn om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen.
Heeft uw organisatie een FG nodig?

Neem contact op
vertex

FG-as-a-service

Een Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een onafhankelijke deskundige op het gebied van gegevensbescherming die binnen een of meerdere organisaties wordt aangewezen om te adviseren, informeren en toezicht te houden op de naleving van de AVG. Organisaties zijn in bepaalde situaties verplicht een FG aan te stellen. Een FG helpt organisaties compliant te zijn met privacywetgeving. Hierdoor wordt het risico verlaagd op boetes en schadevergoedingen voortkomend uit schending van privacy. Tevens helpt een FG met de informatiebeveiliging van organisaties waardoor de data van organisatie veilig is. Dus ook voor organisaties die niet verplicht zijn een FG aan te stellen, heeft een FG grote toegevoegde waarde.

Een FG kan intern of extern worden aangesteld. Voor de meeste organisaties is de functie van FG niet fulltime. Wanneer er intern een FG wordt aangesteld dan komen deze taken dus bovenop de huidige werkzaamheden. Een van de vereiste van de AVG is dat de FG onafhankelijk moet zijn. Wanneer een interne medewerker onderdeel is van de organisatiestructuur en geschiedenis, is onafhankelijkheid lastig aantoonbaar. Mede daarom is het in de meeste organisaties verstandig om een externe FG aan te stellen. Een andere reden is kostenbesparing. Doordat uw organisatie alleen betaald voor werkzaamheden die worden uitgevoerd en er geen opleidingskosten zijn, bespaart uw organisatie geld.

Indien u gebruikt maakt van FG-as-a-service van Convy haalt u een aantoonbaar onafhankelijke, ervaren FG binnen met kennis over privacywetgeving en informatiebeveiliging.

Bent u niet opzoek naar een FG maar wel naar een lichtere vorm van privacy ondersteuning dan heeft Convy ook een oplossing. Een Privacy Officer (PO) heeft minder taken en bevoegdheden dan een FG, maar zorgt wel dat uw organisatie op de hoogte is van relevante zaken op het gebied van privacy. Tevens dient de PO als vraagbaak voor uw organisatie. Wanneer er bijvoorbeeld een mail met gevoelige gegevens naar een verkeerde ontvanger is gestuurd, dan helpt de PO u in te schatten of het om een datalek. Mocht het een datalek betreffen dat helpt de PO met een goede afhandeling van het datalek. Ook helpt de PO met het beoordelen van verzoeken van betrokkenen. U weet dus bijvoorbeeld zeker of u aan een verzoek tot wissing van de gegevens moet voldoen. Hierdoor ervaart u minder onzekerheid en bent u meer in control. PO-as-a-service is een betaalbaar alternatief voor organisaties. Maar een PO kan ook worden ingezet om een FG van een grotere organisatie te ondersteunen.

Onafhankelijkheid

Een FG van Convy opereert onafhankelijk in uw organisatie, dit is een van de vereiste van de AVG.

Kennis

Een FG van Convy beschikt over de benodigde kennis op het gebied van privacywetgeving. Hierdoor heeft uw organisatie geen opleidingskosten.

Ervaring

Een FG van Convy is dagelijks bezig met privacywetgeving. Hierdoor beschikt hij over de benodigde ervaring op het gebied van privacywetgeving.

 

Prijzen

PO-as-a-service

v.a. € 99 / Maand

Voor organisaties met
weinig privacyvraagstukken

FG-as-a-service Enterprise

v.a. € 700 / Maand

Voor organisaties met veel
en/of gecompliceerde
privacyvraagstukken

 
 Wij bieden oplossingen op maat, indien de oplossing voor uw organisatie hier niet wordt weergegeven Neem contact op

"Daniel en Murad van Convy zijn jonge enthousiaste ondernemers die weten waarover ze praten. De werkwijze werd op een duidelijke en toegankelijke manier uitgelegd. De bevindingen inclusief overzichtelijke actielijst ontvingen wij snel na het gesprek dat wij gevoerd hebben. De samenwerking met Convy is ons gewoon erg goed bevallen en wij zullen in de toekomst waar nodig zeker gebruik blijven maken van de diensten van Convy. "

Peter Elbers Teamleider Job Coach Connect BV