Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

"Ik hou er niet van om mijn persoonlijke leven te delen... het zou niet persoonlijk zijn als ik het deel." - George Clooney.

 

Wat betekent de AVG voor uw organisatie?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit betekent dat er vanaf 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De AVG zorgt voor versterking en uitbreiding van privacyrechten. Zo zijn de eisen omtrent toestemming versterkt en hebben betrokkenen het recht om vergeten te worden. Daarnaast zorgt de AVG voor meer verantwoordelijkheden voor organisaties. Organisaties hebben nu een verantwoordingsplicht, dit betekent dat ze aan de hand van documenten moeten kunnen aantonen aan de AVG te voldoen.

Ook kan een organisatie verplicht zijn om een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Tevens hebben alle Europese privacytoezichthouders bevoegdheden gekregen, zoals de bevoegdheid organisaties te visiteren en boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

In een vrijblijvend consult informeren wij uw organisatie graag over wat de AVG voor uw organisatie betekent.Meer rechten voor betrokkenen


Meer verplichtingen voor organisaties


Meer bevoegdheden voor organisaties

AVG Proof

Wilt u uw organisatie AVG proof maken? Klik dan hieronder voor meer informatie.

AVG Proof

FG-as-a-service

Wij bieden FG-as-a-service. Wilt u hier meer over weten?

FG-as-a-service

Privacy awareness

Wij kunnen u helpen met het verhogen van de privacy awareness binnen uw organisatie.

Privacy awareness

Contact

Neem contact op met Convy voor meer informatie.

Contact